Otomobiller için kış lastiği zorunlu mu değil mi?

Otomobiller için kış lastiği zorunlu mu değil mi?"Kış lastiği uygulamasında bakanlığın çıkardığı tebliğ ile Trafik Kanunu'ndaki ifadeler çelişiyor".


Hürriyet yazarı Emre Özpeynirci, Ulaştırma Bakanlığı'nca 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile 9 Şubat 2017'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve 2918 sayılı Trafik Kanunu'nda "Kış lastiği otomobiller için de zorunlu mu değil mi?" sorusunun cevabının çeliştiğini söyledi.

Özpeynirci, Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğde otomobillere de kış lastiği zorunluluğu getirilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KHK'da ise sadece yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara ilişkin bir zorunluluğun yer aldığına işaret ederek, bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesi

Madde 65/A - (Ek madde: 02.01.2017 - 687 S.KHK/Madde 2)
Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemi için zorunlu tutulur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu madde hükümleri çerçevesinde araçları denetlemeye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğe uymayan aracın işletenine 625 Türk Lirası tutarında bu maddede belirtilen görevlilerce idari para cezası verilir ve bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir. Bu maddede belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir.

DEĞERLENDİRME

1- 2918 sayılı Kanun ile kış lastiği kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. Kanun, "yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araç" ifadesini kullanmış ve bu kapsama giren araçlara kış lastiği takma zorunluluğu getirilebileceğini öngörmüştür.

2- Bu yetki Bakanlıktadir. Ancak bakanlık isterse bu yetkiyi Valiliklere devredebilecektir.

3- Kanunun yer verdiği "yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araç" ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan alt düzenleyici işlem olan tebliğle düzenlenmiştir. Tebliğ, otomobilleri de kapsama almıştır.

4- Bazı kişiler tebliğin kanuna aykırı olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hukuka aykırılık net değildir. Ayrıca tebliğ iptal edilmediği sürece yürürlükte olacaktır.

5- Bu bağlamda, Ulaştırma Bakanlığının yetkisini Valiliklere devretmesi ve belirli dönemlerde kış lastiği takma zorunluluğu getirilmesi halinde, hali hazırdaki mevzuata göre kış lastiği takmak zorunludur. Emniyetin, kış lastiği takılmadığı için ceza vermesi halinde, bu ceza ancak dava konusu edilebilir.

Konular