Elektronik denetleme sistemi nedir?

Elektronik denetleme sistemi nedir?Trafiktesiniz ve EDS tabelası gördünüz. Tedes nedir diye düşünürken güvenli bir şekilde yavaşlamak ve belirlenen hız sınırlarında gitmek hem sizin hem de trafikteki diğer insanlar için en güvenli seçenek.

TEDES Nedir?

Karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak sistemlerle trafik kural ihlallerinin izlenerek görüntülendiği ve tespit edildiği, bilgilerin toplandığı, trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürüldüğü ve “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi” olarak adlandırılan ana izleme ve görüntüleme sistemidir.


Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES);

Akıllı Kavşak Sistemleri

Araç Sayım Sistemi

Emniyet Şeridi İhlal Tespit Sistemi

Hız İhlal Tespit Sistemi

Hız Koridoru

Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi

Park İhlal Tespit Sistemi gibi pek çok farklı sistemi bünyesinde

barındırabilmektedir.

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi, kurulumu yapılan mevkiye göre birden fazla ihlal tespit sistemini bünyesinde barındırabilmektedir. Aynı kavşakta hem hız ihlal hem de kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulabilmektedir.

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU EK MADDE 16

2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Kabul Tarihi: 13.10.1983

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18.10.1983

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

Ek Madde 16 – (Ek: 13/2/2011-6111/60 md.) (1)

Belediyelerce kendi bütçe kaynakları kullanılarak, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuş veya kurulacak elektronik sistemlerin Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılması durumunda, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının % 30’u oranındaki tutar, izleyen ayın sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ilgili belediyelere sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödenir.

Bu madde kapsamında hizmetinden yararlanılacak elektronik sistemlerin taşıması gereken teknik özellikler, kurulması gereken yerler ve belediyelerle yapılacak protokollere ilişkin diğer şartlar ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca (Emniyet Genel Müdürlüğü) müştereken belirlenir.

Konular