MEB ehliyet sınavı sonuçları nasıl değerlendiriliyor?

MEB ehliyet sınavı sonuçları nasıl değerlendiriliyor?-Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından adayların cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafın dan çift kontrol sistemiyle okutulur.

-Adayların derslere göre sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden her bir ders için 100 puandan hesaplama yapılır.Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılır.


MEB ehliyet sınavı sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

-Merkezi sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

-Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

-Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

-Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/soruları doğru kabul ederek 100 puan üzerinden hesaplanır.

-Sınava giren adayların verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir. Bu incelemelerden elde edilecek bulgular değerlendirilerek ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılması durumunda kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların ilgili
dersleri iptal edilir.

-Adayların kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir. Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak adaya işlem yapılmışsa, salon görevlileri ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanak ve raporlarda değerlendirmeyi etkiler.

Konular