MTSK Kurslarında Çalışanlar İle İlgili Sorular

MTSK Kurslarında Çalışanlar İle İlgili SorularSürücü kursunda idareci olma şartları nelerdir? Bu kurslarda emekliler müdürlük veya yöneticilik yapabilirler mi?

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 30/ç maddesine göre lisans mezunu olanlar sürücü kurslarında yönetici olabilirler. Lisans mezunu olmayan ve 20 Mart 2012 tarihi itibarı ile görevde iken daha sonra ayrılan emeklilerde sürücü kurslarında yönetici olabilmektedirler.

Sürücü kurslarında çalışan idareci, öğretmen ve diğer personelin sosyal güvenceleri nasıl sağlanmaktadır?

Sürücü kurslarında çalışan personelin sosyal güvenceleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre güvence altına alınmıştır.

Emekli öğretmenler sürücü kurslarında öğretmenlik yapabilirler mi?

Emekli öğretmenler 65 yaşını doldurmamışsa sürücü kurslarında öğretmenlik yapabilmektedirler.

Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmen maaşını alamadığında nereye başvurması gerekir?

Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmen maaşını alamadığı taktirde İş Kanununda belirtilen mercilere müracaat edebilirler. Ayrıca valiliklere durumu bildirebilirler.

Sürücü kurslarında Trafik ve Çevre Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-b maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

b) Trafik ve çevre dersi için en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,


1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

Sürücü kurslarında İlk Yardım Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-a maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:


a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

Sürücü kurslarında Araç Tekniği Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 27/1-c maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre;

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:


c) Araç tekniği dersi için;1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.

Sürücü kurslarında Direksiyon Eğitimi Dersi öğretmeni olma şartları nelerdir?

(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde en az yüksekokul mezunu olmak üzere aşağıdaki şartlar aranır:

ç) Direksiyon eğitimi dersi için;


1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,


2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.) gerekir.

Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmene ödenecek maaş veya ücretler nasıl belirlenmektedir?

Sürücü kurslarında çalışan bir öğretmene ödenecek maaş ve ücretler Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 inci maddesine göre belirlenmektedir. Bu madde şöyledir. ” Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.”

e-sınavda kullanılan klavye türü nedir?

Cihazlar üzerine kurulan sanal klavyeler f klavyedir.

MTSAS başvuru tarihleri nedir, süresi uzatılır mı?

MTSAS takvimi www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmaktadır. Takvimde belirtilen süreler değiştirilmez.

Konular