MTSK Sınavlarıyla İlgili Sorular

MTSK Sınavlarıyla İlgili SorularYıl içerisinde hangi dönemlerde MTSK sınavları yapılmaktadır?

MTSK Sınavları, Şubat, Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere toplam 5 kez sınav yapılacaktır.

MTSK sınavlarına giremeyen adaylar ne yapmalıdırlar?

MTSK sınavlarına girmeyen kursiyerler sınav haklarını kullanmış sayılacaklarından sınava girmeleri tavsiye edilir. Sınava girememişlerse rapor alarak sınav günü akşamına kadar belgesini sürücü kursuna vermesi durumunda dört sınav hakkını kullandıktan sonra kendilerine bir sınav hakkı daha verilmektedir.

Yazılı (Teorik) sınavlarında hangi alanlarda kaç soru sorulmaktadır?

Tablo halinde aşağıya çıkarılmıştır.

Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- SürelerYazılı (Teorik) sınavlarına nasıl hazırlanabilirim?

Yazılı (teorik) sınavlarına sürücü kurslarındaki derslere devam ederek, hazırlanmış kitaplardan çalışarak ve çıkan sorulara çalışarak hazırlanmak mümkündür.

Yazılı (Teorik) sınavında başarılı olmak için en az kaç puan almak gerekir.
Yazılı (teorik) sınavlarda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Sınavdan 70 puan alanlar başarılı sayılmış olurlar.

Yazılı (Teorik) sınavı kaç yıl geçerlidir?

Yazılı (teorik) sınavda başarılı olan kursiyer sınavların açıklandığı tarihten sonra direksiyon uygulama sınavına girmesi gerekmektedir. Dört kez üst üste direksiyon uygulama sınavına girmeyen veya sınavda başarısız olan kursiyerler haklarını kullandıkları için kayıtları silinmektedir. Tekrar kursa kayıt olmaları gerekir.

Yazılı (teorik) sınavı geçen fakat uygulama (Direksiyon) sınavından kalan kursiyerlerin en fazla kaç defa sınavına girme hakkı vardır?

Yazılı (teorik) sınavını geçen ve direksiyon uygulama sınavında üst üste dört kez başarısız olan kursiyer, ücretini ödeyerek 12 saatlik direksiyon eğitimi alması durumunda, kendisine dört kez sınav hakkı daha verilmektedir. Bu haklarında da başarısız olması durumunda, kursiyerin kaydı kurstan silinir.

Başarısız olduğum yazılı (teorik) sınavlar veya uygulama (Direksiyon) sınavlar için ekstra ücret ödemem gerekir mi?

Sınavlarda başarısız olunması durumunda sadece sınav ücretleri tekrar ödenir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmez. Ayrıca Mart 2014 döneminden itibaren, direksiyon uygulama sınavlarında başarısız olanlar her başarısız oldukları sınav için ücretini ödeyerek 2 saat direksiyon eğitimi dersi almak mecburiyetindedirler.

Sınav harçları ne kadardır?

2017 yılı için, yazılı (teorik) ve direksiyon sınavı ücreti 80 tl’dir.

Uygulama (Direksiyon) sınavları belli güzergâhlarda yapılmaktadır. Bu güzergâhlar nasıl belirleniyor? Sınavın bu güzergâhlarda yapılması zorunlu mudur?

Direksiyon uygulama sınav güzergahı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre İl ve İlçelerde kurulan Trafik Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonlar; illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşmaktadır. İl Trafik Komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinden oluşmaktadır. Direksiyon uygulama sınavlarının belirlenen bu güzergahlarda yapılması zorunludur.

Uygulama (Direksiyon) sınavları esnasında bir kaza olması durumunda kursiyerin veya adayın sorumluluğu var mıdır?

Direksiyon uygulama sınavlarında kaza olmaması için gerekli tedbirler alınır. Buna rağmen kaza olması durumunda Karayolları Trafik Kanununda belirlenen genel hükümlere göre uygulama yapılmaktadır.

Bir kursiyer için uygulama (Direksiyon) sınav süresi en az kaç dakikadır?

Direksiyon uygulama sınavlarında bir kursiyerin sınav süresi en az 30 dakikadır.

Uygulama (Direksiyon) sınavlarında sürücü öğreticisinin (direksiyon hocasının) sınav aracında bulunması zorunlu mudur?

Direksiyon uygulama sınavlarında usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur. Usta öğretici araçta arka koltukta oturmaktadır.

Uygulama (Direksiyon) sınavlarında değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Direksiyon uygulama sınavları Ek-3 ve Ek- 4’te belirtilen “sınav esnasında değerlendirilecek durumlara” göre değerlendirilmektedir.

Uygulama (Direksiyon) sınavlarında kimler görev alabilir? Bu sınavlarda görev alma şartları nedir?

Direksiyon uygulama sınavlarında kimlerin görev alacakları Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde belirlenmiştir. Bu madde şöyledir. “Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.’’

Yönergede ise; ‘’ Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve her komisyon için başkan ve üyeleri belirleyerek adlarına ‘’Görevlendirme Formu’’ nu (EK-2) düzenler. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyelerini belirlerken; sürücü belgesi alma tarihi en eski olan ve araç kullanarak pratik kazanmış olanlar komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen üyeler arasında ‘’A1’’, ‘’A2’’, ‘’C’’, ‘’D’’ ve ‘’E’’ sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması halinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir.’’ denilmektedir.

Konular